Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034)), Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990); Motie van de leden Van Gerven en Bergkamp over de doorlichting en toetsing van alle bestaande wetgeving aan de Kamer sturen (TK 33.990 / 33.992, 37)