Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034)), Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990); Motie van het lid Bergkamp over doorbreken van het taboe rond seksualiteitsbeleving bij mensen met een beperking (TK 33.990 / 33.992, 51)