Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034)), Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990); Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (nr. 42, item 9)