Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034)); stemming Goedkeuring Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (nr. 45, item 6)