Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522); Motie van het lid Dik-Faber over monitoren of patiënten met hoog risico geweigerd worden voor aanvullende zorgverzekeringen (TK, 17)