Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Nijboer Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522); Motie van het lid Keijzer over het verbieden van winstuitkering in de extramurale langdurige zorg (TK, 15)