Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019 (35.000 IV), Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (35.000 XV); brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nadere uitwerking van de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede (EK 35.000 XV / 35.000 IV, I)