Dinsdag 11 september 2018, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Mededelingen en informatie

Overzicht van nieuw gepubliceerde Europese voorstellen - PDF wordt op een later moment toegevoegd

Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving - PDF wordt op een later moment toegevoegd