Dinsdag 18 juni 2019, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 12:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
E180019 - VN Vluchtelingencompact

34964, K - Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het VN Vluchtelingencompact

Bespreking antwoordbrief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 5 juni 2019

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen