Dinsdag 2 juni 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 18:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35438

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

Procedure

4.
35368

Implementatie onderdelen richtlijn Telecomcode

Procedure

10.
Gesprek met Eurocommisaris Timmermans

13.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen