Dinsdag 20 april 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35570 IX, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2021

Bespreking

5.
Mondiaal minimumtarief voor de winst- of vennootschapsbelasting

Bespreking

6.
35572, T

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over een betere werkwijze met betrekking tot het Belastingplan; Belastingplan 2021

Bespreking

7.
Voorstel zelfreflectie naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht

Bespreking

9.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen