Dinsdag 20 april 2021, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.
32 317, MA

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag van de formele JBZ-raad van 11-12 maart 2021; JBZ-Raad

Inbreng