Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

(13, p. 405)17 december 2002
hoort bij ... E090287 - Kaderbesluit inzake bestrijding van corruptie in de privésector (initiatief Koninkrijk Denemarken)
E090279 - Kaderbesluit betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
E090274 - Kaderbesluit betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel
E090270 - Kaderbesluit inzake bescherming milieu door strafrecht (initiatief Denemarken)
E090191 - Richtlijn tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken, dmv gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand en andere financiële aspecten van civiele procedures
E090170 - Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld
E090167 - Verordening betreffende de afgifte van visa aan de grens, inclusief transiterende zeelieden, initiatief van Spanje
E090162 - Besluit tot vaststelling van bepalingen v.d. Overeenkomst van 1995 m.b.t. de verkorte procedure tot uitlevering tussen de LS van de EU, en v.d. Overeenkomst van 1996 m.b.t. de uitlevering tussen de LS v.d. EU, die een ontwikkeling inhouden van het Schengenacquis in de zin v.d. Overeenkomst inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de toepassing, uitvoering en ontwikkeling v.h. Schengenacquis
E090133 - Richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten derdelanders
E090132 - Richtlijn inzake recht op gezinshereniging
E090115 - Richtlijn minimumnormen opvang asielzoekers
afkomstig van ... Eerste Kamer