EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); brief inzake rapportage EU-regelgeving gegevensbescherming 2015 vierde kwartaal (EK, AE). .

19 januari 2016