Brief aan de minister van EZK over het voorstel voor een Verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (EK, ? wordt later als kamerstuk gepubliceerd). .

9 juni 2021