Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0196(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0505/2007

Ingediende teksten :

A6-0505/2007

Debatten :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Stemmingen :

PV 31/01/2008 - 8.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0030

Aangenomen teksten
DOC 32k
Donderdag 31 januari 2008 - Brussel Definitieve uitgave
Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***II
P6_TA(2008)0030A6-0505/2007

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 31 januari 2008 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement ,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (13593/6/2007 – C6-0410/2007)(1) ,

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0594),

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0505/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.   constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4.   verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 307 E van 18.12.2007, blz. 22.
(2) Aangenomen teksten van 11.7.2007, P6_TA(2007)0336.

Laatst bijgewerkt op: 2 maart 2009Juridische mededeling