Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0094(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0026/2009

Ingediende teksten :

A6-0026/2009

Debatten :

PV 03/02/2009 - 5
CRE 03/02/2009 - 5

Stemmingen :

PV 04/02/2009 - 7.1
CRE 04/02/2009 - 7.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 19/02/2009 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0043
P6_TA(2009)0069

Aangenomen teksten
PDF 70kDOC 52k
Woensdag 4 februari 2009 - Straatsburg Definitieve uitgave
Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I
P6_TA(2009)0043A6-0026/2009
Tekst
 Geconsolideerde tekst

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Dit voorstel werd op 4 februari 2009 als volgt gewijzigd (1) en als gewijzigd goedgekeurd op 19 februari 2009 (2) .

(1) Na aanneming van het amendement werd de zaak overeenkomstig artikel 51, lid 2, alinea 2, juncto artikel 168, lid 2 van het Reglement naar de bevoegde Commissie terugverwezen (A6-0026/2009).
(2) Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0069.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 februari 2009 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
P6_TC1-COD(2007)0094

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2009/52/EG.)

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2009Juridische mededeling