COM(2011)424

Commissiemededeling inzake de externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid