COM(2012)552

Voorstel voor een wijziging van het voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleidDit is een voorstel bij Edossier: E110057


Kerngegevens

ingediend

25 september 2012

nummer

COM(2012)552

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel