COM(2012)9

Mededeling Privacywaarborging in het online tijdperk- Een Europees gegevensbeschermingskader voor de 21e eeuw