COM(2017)494

Commisiemededeling: Buitenlandse directe investeringen verwelkomen, maar vitale belangen beschermen