COM(2018)641 ANNEX

Bijlage bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Europese Raad - Een Europa dat beschermt: Een initiatief om de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie uit te breiden tot grensoverschrijdende terroristische misdrijven