SWD(2017)297

Werkdocument bij het voorstel voor een verordening inzake het ontwikkelen van een raamwerk om buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie te screenen