Mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)foto van Strik, M.H.A.

Tineke Strik is sinds 12 juni 2007 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 9 juni 2015 is mevrouw Strik fractievoorzitter. Zij is plaatsvervangend lid van de delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

Mevrouw Strik is docent migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was wethouder van Wageningen.Personalia

 • geboren te Alphen; gem. Appeltern, Gld., 28 september 1961
 • gehuwd te Wageningen, 12 april 2001

woonplaats

 • Oosterbeek, Gelderland

Opleidingen

 • rechten: Nederlands recht, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1994 tot 1995
 • rechten: vrije studierichting, internationaal publiekrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1985 tot januari 1992
 • sociaal-cultureel werk, Sociale Academie "Den Elzent" te Eindhoven, van 1979 tot 1983

Promotie

 • rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen, 28 oktober 2011

overige

 • cursus 'het recht van de Europese Unie', Instituut Clingendael, 2001
 • verdieping bestuursrecht Rijksuniversiteit Utrecht, 1996
 • asiel- en vluchtelingenrecht OSR (Opleiding Sociaal Recht), van 1994 tot 1995
 • humanitair- en oorlogsrecht Rode Kruis, 1993
 • cursus 'schrijven over wetenschap' Katholieke Universiteit Nijmegen, 1992
 • taal en cultuur van het Midden-Oosten (Turks) Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1989 tot 1991

Loopbaan

 • universitair docent migratierecht, Centrum voor Migratierecht Radboud Universiteit, vanaf september 2009
 • onderzoeker Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen, vanaf maart 2004; promotie-onderzoek
 • wethouder (van sociale zaken, sociaal-cultureel werk/jeugd- en jongerenbeleid, maatschappelijke dienstverlening, cultuur, minderheden- en meerderhedenbeleid) van Wageningen, van juni 2002 tot mei 2006
 • beleidscoördinator Stafbureau Internationale Zaken, ministerie van Justitie, van september 2001 tot juni 2002
 • beleidsmedewerker justitie fractie GroenLinks, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van februari 1997 tot september 2001
 • gerechtssecretaris vreemdelingenkamer Arrondissementsrechtbank te Zwolle, van februari 1996 tot februari 1997
 • consulent rechtsbescherming VluchtelingenWerk Nederland, van november 1993 tot februari 1996
 • juridisch medewerker JAC (Jongeren Advies Centrum) te Amsterdam, van februari 1990 tot november 1993
 • stafmedewerker Cultureel Jongerencentrum "de Effenaar" te Eindhoven, van september 1983 tot september 1985

Nevenfuncties

huidige

 • lid Raad van Toezicht van De Woningstichting te Wageningen, vanaf 2011
 • bestuurslid Defence for children, vanaf 2010
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE), commissie migratie en commissie sociale zaken, vanaf 2007
 • voorzitter Stichting Waterlanders, kunstenaarscollectief te Wageningen, vanaf 2007

vorige

 • plaatsvervangend lid van de Nederlandse delegatie CLRA (Congres of Local and Regional Authorities, Raad van Europa), van 2003 tot 2006
 • lid bestuur Permar, uitvoeringsorganisatie sociale werkvoorziening, van 2000 tot 2006
 • lid commissie van bezwaar en beroep gemeente Wageningen, van 1999 tot 2002
 • lid werkgroep vreemdelingenrecht Nederlands Juristen Comité Mensenrechten, van 1992 tot 1994
 • medewerker Vrouwenrechtswinkel, van 1989 tot 1990
 • organisatie politieke cafe 042, Nijmegen, van 1986 tot 1988
 • mede oprichting en spreekuren Kindertelefoon Eindhoven, van 1980 tot 1983

Partijpolitieke functies

 • coördinator juridisch netwerk GroenLinks, vanaf 2008
 • lid bestuur Stichting Fractieassistentie Tweede Kamerfractie GroenLinks, vanaf 2002

vorige

 • voorzitter programmacommissie GroenLinks Europees verkiezingsprogramma, 2014
 • lid programmacommissie GroenLinks, Europees verkiezingscommissie, 2008
 • lid programmacommissie verkiezingsprogramma GroenLinks 2006, van 2005 tot 2006
 • voorzitter adviesgroep Raads- en Statenwerk GroenLinks, van 2003 tot 2006
 • lid kandidatencommissie GroenLinks Europees Parlement, van 2003 tot 2004
 • lid Strategisch Beraad GroenLinks, van 2003 tot 2006

Publicaties

 • "Besluitvorming over asiel- en migratierichtlijnen: de wisselwerking tussen nationaal en Europees niveau" (dissertatie, 2011)
 • "De immigratievoorstellen van het regeerakkoord ontrafeld", met B. de Hart, P. Minderhoud, en A. Terlouw, Asiel & Migrantenrecht nr 9, p.444-447, 2010
 • "Zugang zu Sozialleistungen für Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung: die Praxis in den Niederlanden", in C. Falge, A. Fischer-Lescano, K. Sieveking, "Gesundheit in der Illegalität, Rechte von Menschen ohne Aufenthaltsstatus", Zentrums für Europäische Rechtspolitik Universität Bremen, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 109-115, 2009
 • "Illegalen, een grensoverschrijdend punt van zorg", Migrantenrecht nr. 9/10, p. 312-317, 2008
 • "The Procedures Directive: an overview", in: "The Procedures Directive, Central Themes, Problem Issues and Implementation in Selected Member States", Zwaan (ed.), CMR, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008
 • "Nationale parlementen, de hoop van de Europese Unie?" in: "Migratierecht en rechtssociologie, gebundeld in Kees' studies, Liber Amicorum voor Prof. Mr. C. A. Groenendijk, editors A. Böcker cs, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008
 • "The Family Reunification Directive in EU Member States: the first year of implementation"; co-auteurs: K. Groenendijk, R. Fernhout, D. van Dam en R. van Oers; Wolf legal Publishers Nijmegen, 2007
 • Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, 2007, nr. 1: "De betekenis van de Gezinsherenigingsrichtlijn voor vluchtelingen en andere migranten"; co-auteurs prof. C. A. Groenendijk en mr. R. van Oers, 2007
 • "Naar een Europees asiel- en migratierecht", in: NJCM-Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 30(4); co-auteur A.B. Terlouw, 2005
 • artikelen over asiel- en vluchtelingenrecht in diverse tijdschriften

Anciënniteit

4359 dagen
(12 juni 2007 tot heden)