Voor 1874Tegen 666

 • Tegen
  23 mei 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over zorgen dat data rond coronamaatregelen openbaar beschikbaar zijn (36.194, X)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over aanvullend ontvangen kritiekpunten van wetenschappers (36.194, V)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over een grondslag voor een vaccinatiebewijs (36.194, W)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Van Hattem (PVV) c.s. over zorgen dat data rond coronamaatregelen openbaar beschikbaar zijn (36.194, U)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over maatregelen die al in het staatsnoodrecht zijn verankerd (36.194, S)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het wegwerken van de achterstanden bij de afhandeling van Woo-verzoeken (36.194, Q)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het openbaar maken van contracten (36.194, R)
 • Tegen
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het denken in scenario's en het organiseren van tegenspraak (36.194, P)
 • Voor
  23 mei 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelen (36.194, N)
 • Voor
  23 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afschalen van de A-status van Covid-19 (36.194, L)
 • Voor
  23 mei 2023 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2024 (CLV)
 • Voor
  23 mei 2023 (Hamerstuk)
  Reparatiewet forensische zorg (35.936)
 • Voor
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het benoemen van feiten en personen tijdens plenaire debatten (CLVI, P)
 • Tegen
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het mogelijk maken van een digitaal quorum (CLVI, M)
 • Tegen
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer (CLVI, B) (EK CLVI B)
 • Tegen
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Amendement van het lid Dittrich inzake hoofdelijke stemming over een ordevoorstel (CLVI, AA) (EK CLVI AA)
 • Voor
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Gerkens (SP) c.s. over de uitwisseling van medische gegevens via decentrale infrastructurele voorzieningen (35.824, I)
 • Tegen
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden (36.165)
 • Voor
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs (35.765)
 • Tegen
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Amendement van het lid Schalk over het wegnemen van teruggenomen woorden uit het officiële verslag van de vergadering (CLVI, Q) (EK CLVI Q)
 • Voor
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Amendement van het lid Faber-Van de Klashorst c.s over het onmiddellijk stemmen over een voorstel van orde (CLVI, Y) (EK CLVI Y)
 • Voor
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Amendement van het lid Janssen over het niet op voorhand maximeren van de spreektijd bij de behandeling van wetsvoorstellen (CLVI, H) (EK CLVI H)
 • Voor
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Amendement van het lid Faber-Van de Klashorst c.s over beroep op een besluit van een commissievoorzitter (CLVI, X) (EK CLVI X)
 • Voor
  16 mei 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Amendement van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over de mogelijkheid tot beroep op en beraadslagingen over een beslissing van de Voorzitter (CLVI, W) (EK CLVI W)