XLVIII

Verslag van het verzoekschrift over heffingsrenteVerslag van het verzoekschrift van C.T. te B. over heffingsrente.


Stand van zaken

Op 27 februari 2007 besloten volgens het voorstel van de commissie.


Kerngegevens

begonnen

13 februari 2007

titel

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

Documenten