Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
33610 en 33672

Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen; Wet pensioenaanvullingsregelingen

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2013 over de aangekondigde wijzigingsvoorstellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren