Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
33.610 EK 33.610 / 33.672, I

Brief van de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verdere proces in verband met het bereikte pensioenakkoord; Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren