Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 28 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra en Schouw Gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand (33.344)

-
Rondvraag

De commissie stelt voor de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra en Schouw (33344; Gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand) niet op 4 maart 2014, maar op een nader te bepalen datum te doen plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman