Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra en Schouw Gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand (33.344)

-
Rondvraag

Het lid Kuiper (CU) verzoekt om behandeling van het wetsvoorstel Gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand (33344) op 13 mei 2014 in plaats van op 6 mei 2014. De commissie heeft hier geen bezwaar tegen, mits verzekerd is dat behandeling vóór het zomerreces plaatsvindt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman