Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra en Schouw Gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand (33.344)

-
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de bespreking in het College van Senioren (op verzoek van de fractie van D66) van de gewenste datum van behandeling van wetsvoorstel 33344 (gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand) en het daaropvolgende voorstel van de Kamervoorzitter tot plenaire behandeling op 27 mei 2014. De commissie heeft hiertegen geen bezwaar. De commissie geeft aan grote waarde te hechten aan afhandeling van het wetsvoorstel vóór het zomerreces.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman