Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
Mededelingen en informatie

De commissie zal op 6 oktober nader spreken over de antwoorden gegeven op schriftelijke vragen van de leden Rinnooy Kan en Schnabel over de deeltijdfactor bij aftoppingsgrens pensioengevend loon.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren