Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Rinnooy Kan en Schnabel over deeltijdfactor bij de aftoppingsgrens voor pensioengevend loon

Inbreng voor een conceptbrief wordt geleverd door de leden Rinnooy Kan (D66) en Schnabel (D66). De conceptbrief wordt 27 oktober 2015 ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren