Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Rinnooy Kan en Schnabel over de deeltijdfactor bij de aftoppingsgrens voor pensioengevend loon

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de staatssecretarissen van SZW en Financiƫn over de pensioenaftopping. Inbreng voor een conceptbrief zal worden geleverd door de fractie van D66 (Schnabel). De conceptbrief wordt op 24 november a.s. geagendeerd ter vaststelling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren