Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 maart 2016
1.
Planning pakket Belastingplan 2017 en Algemene Financiële Beschouwingen

De commissie neemt kennis van de planning van de Tweede Kamer m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2017 waarbij stemming is voorzien op 17 november en stelt het volgende behandelschema vast: Op 22 november vindt er een technische briefing plaats gevolgd door een procedurevergadering; voorbereidend onderzoek (inbreng voorlopig verslag) op 29 november; inbreng verslag 6 december. Het plenaire debat o.v. zou dan kunnen plaatsvinden op 12/13 december.

De commissie stelt voor de Algemene Financiële Beschouwingen op 22 november 2016 te houden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren