Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
Pensioenaftopping deeltijders

Inbreng voor de conceptbrief wordt geleverd door de fractie van D66. De brief wordt op 12 juli 2016 ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren