Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
33610, N

Pensioenaftopping deeltijders

De fracties van VVD, CDA en GroenLinks sluiten zich aan bij de door de leden van de fractie van D66 gestelde nadere vragen aan de staatssecretaris van Financiƫn over dit onderwerp. De brief wordt aldus vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren