Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
33610, O

Brief van de staatssecretaris van Financiƫn van 30 september 2016 in reactie op commissiebrief van 15 juli 2016 inzake pensioenaftopping deeltijders (verslag nader schriftelijk overleg; 33610, O)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 11 oktober 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren