Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
Rondvraag

Op basis van inbreng van de fracties van D66 en CDA zal - in reactie op de brief van de staatssecretaris van Financiƫn van 30 september 2016 (33610, O) over de effecten van pensioenaftopping voor deeltijders - een conceptbrief worden opgesteld, die dinsdag 20 december 2016 ter bespreking geagendeerd zal worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren