Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 februari 2017
1.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 14 februari 2017.

2.
34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 maart 2017.

3.
T02290 - Facultatief protocol

Brief van de staatssecretaris van VWS van 30 januari 2017 in reactie op brief van 5 oktober 2016 (verslag schriftelijk overleg 33992 / 33990, F)

De commissie besluit de staatssecretaris van VWS op korte termijn (14 of 21 februari 2017) uit te nodigen voor een mondeling overleg over dit onderwerp.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer