Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
33 610, P

Pensioenaftopping deeltijders

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiƫn van 2 maart 2017 (33610, P) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren