Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 4 april 2017
1.
34589

Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 18 april 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer