Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie besluit op 11 juli 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer