Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 27 juni 2017
1.
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De commissie besluit het leveren van inbreng voor het nader voorlopig verslag op verzoek van de leden van de SP-fractie aan te houden tot 4 juli 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman