Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 27 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De commissie besluit het leveren van inbreng voor het nader voorlopig verslag op verzoek van de leden van de SP-fractie aan te houden tot 4 juli 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman