Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), SP (Köhler) en PvdA (Nooren).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman