Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 oktober 2017
1.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie besluit op 24 oktober 2017 inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, stelt de commissie voor op 30 januari 2018 een plenair debat te houden over dit wetsvoorstel.

2.
34623

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer