Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie besluit op 24 oktober 2017 inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, stelt de commissie voor op 30 januari 2018 een plenair debat te houden over dit wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer