Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 oktober 2017
1.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Martens). De commissie handhaaft de voorkeur voor plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 30 januari 2018, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

2.
Toezegging Onderzoek gevolgen netwerk- en ketenzorg (T02178)

Brief van de minister van VWS van 13 oktober 2017 in reactie op de toezegging

De commissie beschouwt de toezegging met de brief van 13 oktober 2017 (32402, V) als voldaan. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt op 31 oktober 2017 geleverd door het lid Nooren (PvdA).

3.
Mededelingen en informatie

Ondanks belangstelling voor het bezoek van de Chinese delegatie op maandag 6 november 2017, zullen er, met uitzondering van de voorzitter van de commissie, geen leden van de commissie VWS deelnemen, vanwege de datum.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer