Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 maart 2018
1.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Verslag schriftelijk overleg (34775 XVI, F)

Het lid Ganzevoort (GroenLinks) wijst erop dat de commissie KOREL in schriftelijk overleg met de regering zal treden over toezegging T02294. Op verzoek van het lid Oomen-Ruijten (CDA) wordt toezegging T02403 op 3 april 2018 ter bespreking geagendeerd. De overige toezeggingen blijven als (deels) openstaand geregistreerd staan.

2.
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

De commissie besluit op voorstel van de leden Don (SP) en Nooren (PvdA) de werking van de klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015 te betrekken bij de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Hiertoe wordt een conceptbrief opgesteld, die onder de leden van de commissie zal worden verspreid.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer